تخفیف های بهار 98

موسسه نورانت از اول اردیبهشت 98 برای دوره های شبکه افزایش شهریه خواهد داشت. افرادی که مایل به ثبت نام در دوره ها با شهریه قبلی می باشند تا تاریخ 98/02/05 اقدام به ثبت نام نمایند.

دوره های در حال ثبت نام به شرح زیر می باشند:

نام دوره

تعداد ساعت

تاریخ برگزاری

زمان برگزاری

روزهای برگزاری

شهریه

MCSE2019

160

97/02/14

9:00 الی 15:00

روزهای زوج

1,400,000

MCSE2019

160

97/02/16

17:00 الی 20:00

روزهای زوج

1,600,000

MCSE2019

160

97/02/23

14:00 الی 20:00

9:00 الی 15:00

پنجشنبه و جمعه

1,600,000

VCP+VDI

54

97/02/14

17:00 الی 20:00

روزهای زوج

580,000

VCP

30

97/02/11

9:00 الی 19:00

فشرده

360,000

CCNA

50

97/02/14

17:00 الی 20:00

روزهای زوج

600,000

اشتراک گذاری: